CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Schizofrenia

Na czym polega schizofrenia?

Wiele wyzwań życia codziennego powoduje zmiany w uczuciach i zachowaniu. Ważne jest, aby umieć odróżnić typowe zmiany zachowania wywołane codziennym stresem od oznak poważniejszych problemów. Problemy te zasługują na większą uwagę, gdy są znaczne, ciągłe, a także wywierają wpływ na codzienne zajęcia danej osoby.

Schizofrenia jest chorobą psychiczną charakteryzującą się głębokim zakłóceniem myślenia, postrzegania i uczuć. Osoba cierpiąca na schizofrenię może nie być w stanie logicznie myśleć, odpowiednio się zachowywać lub nawiązywać udane kontakty z innymi ludźmi. Może też napotykać na poważne problemy w jednej lub kilku znaczących dziedzinach życia takich, jak: praca, szkoła lub rodzina.

Schizofrenia dotyka około 1 procenta ludności świata, a jej występowanie jest prawie wszędzie podobne, niezależnie od przynależności do grupy kulturowej, rasowej lub społeczno-ekonomicznej.

Jakie są oznaki schizofrenii?

Osoby chorujące na schizofrenię mogą wykazywać kilka objawów, które z czasem ulegają powolnemu rozwojowi. Objawy te dzielą się na dwie główne kategorie: pozytywne i negatywne.

Do pozytywnych objawów (nadmiar lub wypaczenie normalnego funkcjonowania) zaliczamy:

 • wypaczone lub mylne przekonania (urojenia). Na przykład, dana osoba wierzy, że w telewizji mówi się o niej.
 • nielogiczne myślenie
 • słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją (halucynacje)
 • zdezorganizowana mowa i zachowanie

Do negatywnych objawów (utrata lub niedobór normalnego funkcjonowania) należą:

 • brak emocjonalnego wyrażania się; twarz sprawia wrażenie obojętnej lub pozbawionej uczuć
 • brak motywacji
 • brak zainteresowania wydarzeniami towarzyskimi lub przebywaniem z ludźmi
 • gwałtowne ruchy ciała, jak na przykład chodzenie tam i z powrotem
 • wyizolowanie społeczne lub zamknięcie się w sobie
 • podatność na stresy
 • zmniejszona płynność i wydajność myśli i mowy

Jakie są przyczyny schizofrenii?

Dokładna przyczyna większości zaburzeń psychicznych nie jest w pełni zrozumiała. Ogólnie, zaburzenia psychiczne wynikają z połączenia czynników genetycznych, innych czynników biologicznych, a także czynników związanych ze środowiskiem. Schizofrenia jest często chorobą rodzinną, co wskazuje na silny czynnik genetyczny. Ogólnie uważa się, że schizofrenia powiązana jest z brakiem równowagi chemicznej w mózgu.

Niekiedy ludzie wykazują silne objawy psychiczne podobne do objawów schizofrenii w wyniku stosowania narkotyków, leków bądź ukrytej choroby. Dlatego zanim wyciągniemy wniosek, że dana osoba cierpi na schizofrenię, należy zwrócić się o pomoc do lekarza, aby poznać możliwe fizyczne powody tych objawów.

Na czym polega leczenie schizofrenii?

Na ogół leczenie schizofrenii zawiera:

 • leki
 • terapię
 • rehabilitację psychospołeczną

Leki pomagają osobom cierpiącym na schizofrenię funkcjonować w bardziej wydajny sposób poprzez zmniejszenie niektórych niepokojących objawów takich, jak halucynacje czy urojenia. Możliwe jest wystąpienie pewnych nieprzyjemnych skutków ubocznych, takich jak: senność, suchość w ustach lub nieostre widzenie. Większość tych skutków ubocznych jest tymczasowa i może ulec poprawie dzięki pomocy psychiatry.

Terapia jest pomocna w radzeniu sobie z objawami choroby i rozwijaniu umiejętności. Służy też oparciem dla chorego i członków jego rodziny. Dzięki uczestniczeniu w terapii osoba cierpiąca na schizofrenię może nauczyć się radzić sobie i rozwiązywać problemy dnia codziennego. Jednakże, w przypadku schizofrenii, psychoterapia nie jest środkiem zastępczym dla leków.

Rehabilitacja psychospołeczna jest podejściem do pomocy poprzez siłę; pomoc taka obejmuje umiejętności niezbędne do codziennego życia takie, jak: zarządzanie pieniędzmi, gotowanie i higiena osobista.

Szczegółowa pomoc może obejmować:

 • leczenie w domach opieki
 • psychoterapia
 • skoordynowanie pomocy
 • pomoc dla potrzebujących
 • pomoc w przyjmowaniu leków
 • przygotowanie zawodowe
 • programy samopomocy i pomocy ze strony rówieśników

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących wyżej wymienionej pomocy, proszę zapoznać się z broszurą na temat zdrowia psychicznego u dorosłych, gdzie zamieszczono dodatkowe definicje i opis dostępnych sposobów leczenia.

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Jeżeli Ty lub członek Twojej rodziny wykazuje któryś z powyższych objawów schizofrenii, należy zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego i poprosić o przeprowadzenie odpowiedniej ewaluacji w zakresie zdrowia psychicznego oraz przepisanie leczenia.

Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (Department of Mental Health & Addiction Services - DMHAS) jest agencją stanową, która zajmuje się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia psychicznego, a także usługami w zakresie zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia. Usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom adresowane są do osób we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku leczenia zarówno zdrowia psychicznego, jak i uzależnień, Wydział skupia się na pomocy dla osób powyżej 18 roku życia, którym brakuje środków na opłacenie takiej opieki. Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) prowadzi swoją działalność zgodnie z przekonaniem, że większość ludzi, których dotykają choroby psychiczne i zaburzenia związane z używaniem środków odurzających, powinna uzyskać pomoc w swoich społecznościach lokalnych.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia otrzymują opiekę za pośrednictwem Wydziału Spraw Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families -DCF). Wydział ten oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie ochrony dziecka, zdrowia behawioralnego, a także wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i walki z przestępczością.

Wydział Spraw Społecznych (Department of Social Services - DSS) świadczy usługi dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin i osób indywidualnych, które potrzebują pomocy w utrzymaniu i osiągnięciu swojego pełnego potencjału, aby sami potrafili pokierować swoim życiem, mogli sami na sobie polegać i samodzielnie mieszkać.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Alliance for the Mentally Ill
(800)-950-6264
http://www.nami.org